Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Morawica

Gmina Morawica - malowniczo położona w centrum Województwa Świętokrzyskiego swoim obszarem obejmuje północną część Niecki Nidziańskiej.


Zajmuje powierzchnię 140,45 km2, z czego 40 km2 stanowią lasy i grunty leśne (około 29%). Sąsiaduje z parkami krajobrazowymi na Ponidziu i w Górach Świętokrzyskich, a na jej terenie znajduje się rezerwat przyrody "Radomice" z kompleksem lasów cisowych oraz podziemne źródła wód mineralnych. Gmina graniczy bezpośrednio z miastem Kielce. Po 1 stycznia 1999 roku weszła w skład powiatu kieleckiego. Gmina Morawica to 24 sołectwa. Gmina Morawica stanowi węzeł komunikacyjny, w którym zbiegaj a się drogi do Kielc, Pińczowa, Kazimierzy Wielkiej, Buska Zdroju, Tarnowa, Chęcin oraz do Sitkówki-Nowiny. Gminę Morawica zamieszkuje ponad 15.000 mieszkańców. Od 1990 roku przybyło w gminie ponad 4500 mieszkańców. Proces ten nasilił się szczególnie w ostatnich latach, ponieważ obok rozwoju gospodarczego priorytetem gminy jest dalszy rozwój zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego. Służy temu Miejscowy Plac Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony na terenie całej gminy.

Wójt Gminy Marian Buras

Gospodarka

W gminie Morawica działalność gospodarczą prowadzi ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Dominującą dziedziną działalności są usługi i handel. Na terenie gminy istnieje kilkanaście dużych zakładów produkcyjnych zdobywających rynki zagraniczne. Przykładem są tutaj PPH „Poldaun” Sp. z o.o., Lafarge Kruszywa i Beton SA, Kopalnia Wapienia Morawica, Midroc Alucrom, Skanska SA, Hydrosolar Group, Nordiska Ekofiber, Komandor SA, Hercu Pneumatic, Producent Styropianu Genderka. Gmina Morawica znana jest ze swojej oferty dla inwestorów. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje ok. 80ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo przemysłowe i usługowe z dobrą lokalizację i przynależnością do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Edukacja

W gminie Morawica funkcjonuje obecnie 10 szkół podstawowych ( w tym 5 tzw. „małych szkół”, prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia). W ramach zespołów szkół funkcjonują 4 gimnazja (w Bilczy, Brzezinach, Morawicy, Obicach). Na terenie gminy znajduje się Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy. W gminie Morawica dostęp do edukacji przedszkolnej mają zapewniony wszystkie dzieci. Przy wszystkich szkołach na terenie gminy działają punkty przedszkolne, zaś przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy działa Przedszkole Samorządowe. Średnio w gminie Morawica, w danym roku szkolnym do przedszkoli uczęszcza ok. 400 dzieci. W gminie Morawica funkcjonuje również 7 świetlic środowiskowych. Pięć z nich prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Morawica zaś 2 prowadzone są przez GOPS.

Organizacje pozarządowe

Na terenie Gminy Morawica działają 33 organizacje pozarządowe. Skupiają one ludzi łączących wspólne zainteresowania i pasje, nie obojętnych wobec tego, co dzieje się w ich otoczeniu. Ich aktywność dotyczy wielu różnych dziedzin, takich jak ratownictwo i ochrona ludności, (13 jednostek OSP), edukacja (szkoły podstawowe i przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia) działalność charytatywna, ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury oraz kultury fizycznej i sportu, kształtowanie świadomości ekologicznej. Stowarzyszenia aktywnie pozyskują środki finansowe zarówno krajowe jak i unijne. Biorą udział w licznych wydarzeniach, są realizatorami nagradzanych inicjatyw tj. np. „Wioska Indiańska”, „Spotkania z Człowiekiem”, „Spotkania z Twórcą”, wydają publikacje organizują warsztaty z młodzieżą, świetlice środowiskowe. Co roku w gminie odbywa się spotkanie z władzami samorządowymi poświęcone omówieniu bieżących spraw oraz planowaniu zadań realizowanych przez stowarzyszenia.

Kultura, turystyka i sport

W gminie Morawica licznie działają zespoły folklorystyczne jest ich 7 jak również zespoły przyszkolne: wokalny - „Małe Wolanecki" z Dębskiej Woli i wokalno – taneczny „Brzezina" z ZS w Brzezinach. Wśród dzisiejszych twórców ludowych wymienić należy: wszechstronną Cecylię Korban - poetkę ludową, pieśniarkę i wikliniarka, Rodzinną Kapelę Korbanów, zespół folkowy "Morawianie". W Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy istnieją dwa zespoły tańca nowoczesnego PIRAMIDA I RE - FLEX, które są laureatami prestiżowych nagród w konkursach w kraju i za granicą. Również w Zespole Szkół w Bilczy działa zespół taneczny, który rozwija umiejętności najmłodszych.

Utalentowana młodzież zasila szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która od lat oferuje młodym muzykom bezpłatną naukę, występy i koncerty w całej Polsce.

Wielką atrakcją turystyczną gminy jest Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach,

Wartą odwiedzenia jest również "Kalwaria Świętokrzyska" znajdująca się w sąsiedztwie kościoła w Morawicy, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach wybudowany ok. 1667 r., kościół pw. Św Mikołaja z kaplicą Św. Barbary w Lisowie pochodzący z XVI wieku, młyny wodne w Morawicy i Bieleckich Młynach, pozostałości po zespołach dworskich w Dębskiej Woli, Lisowie, Drochowie Dolnym. Warto wspomnieć o drewniano - murowanej kaplicy w Nidzie.

Od wielu lat kilkanaście 10 zespołów w ramach LZS wsi uczestniczy w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Najlepsi reprezentują gminę w rozrywkach wojewódzkich. W zimie odbywają się turnieje piłki halowej. Aktywną jest także Gminna Liga Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn oraz sekcja koszykówki, tenisie stołowego w którym zawodnicy uzyskują mistrzowskie tytuły oraz sekcje badmintona i bilarda. Porą letnią wykazać się mogą także miłośnicy wędkarstwa i tenisa ziemnego na turnieju o Puchar Wójta Gminy Morawica..

Na Gminnym Stadionie Sportowym gospodaruje Klub Sportowy „Moravia”– łącznie ok. 130 zawodników. Chętni mogą korzystać z nowoczesnych obiektów sportowych: krytej pływalni „KORAL” oraz hali widowiskowo – sportowej „Bilcza” oraz zbiornika retencyjno – rekreacyjnego na rzece Morawka.. Fani sportów ekstremalnych z pewnością zaznają adrenaliny na powstałym z inicjatywy Brzezińskiego Klubu Motocrossowego torze w Dębskiej Woli. To tu odbywają się zawody tj. Puchar Polski w Motocrossie. W 2013 r. w gminie Morawica odbyła się runda finałowa RMF MAXXX Kager Rally w ramach której kierowcy samochodów, motocykli, quadów i ciężarówek uczestniczyli w zawodach na Morawickich terenach.

Współpraca międzynarodowa

Gmina Morawica prowadzi szeroką współprace zagraniczną. Wymiana doświadczeń samorządowych, kulturalnych i edukacyjnych stanowi ważny element polityki rozwoju gminy. Dzięki prowadzonej współpracy dzieci ze szkół z terenu gminy, druhowie z OSP oraz przedstawiciele środowiska artystycznego mieli możliwość poznanie kultury i obyczajów zaprzyjaźnionych miast i gmin. Również przyjazdy zagranicznych delegacji pozwoliły na dostarczenie informacji o gminie Morawica do innych zakątków świata.

Herbolzheim - Badenia-Wirtembergia, Niemcy.

W roku 2007 w Morawicy uroczyście podpisano umowę o współpracy. Niezależnie od współpracy z Herbolzheim gmina Morawica współdziała także ze stowarzyszeniem byłych żołnierzy niemieckich z Luneburgu.

Camas, Hillsboro stany Washington i Oregon, USA

Gmina Morawica oraz 40 innych gmin z całej Polski uczestniczyła w projekcie pomocowym kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dla przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego pod nazwą LGPP. Obecnie trzy gminy polskie: Morawica, Zabierzów i Krapkowice na mocy umowy partnerskiej z maja 2004 roku współpracują z dwoma miastami amerykańskimi - Camas i Hillsboro.

Bałaniwka, rejon Winnicki, Ukraina

Pomysł aby zaprosić do współdziałania Gminę Bałaniwka wynikał z wieloletniej współpracy pomiędzy miastami Kielce i Winnica oraz rejonem winnickim i województwem świętokrzyskim. Umowę o współpracy podpisano w Morawicy w październiku 2003 roku. Szczególnie w ostatnich latach nabrała ona dużego rozmachu. Prowadzimy wspólnie wymianę młodzieży, wymianę doświadczeń samorządowych. Od kontaktów z Bałaniwką rozpoczęła się współpraca gminy Morawica z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszeniem Ukraina-Polska-Niemcy oraz Winnicką Obwodową Organizacją Ludowo-Demokratycznej Ligi Młodzieży. Priverno, region Lacjum, prowincja latina,Włochy

24 czerwca 2011 roku podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Gminą Morawica a miastem Priverno we Włoszech. 12 sierpnia 2012r. we Włoszech podpisano umowę współpracy pomiędzy Priverno i Morawicą.

Bratysława, dzielnica Raca, Słowacja

Od 2011 r. gmina Morawica nawiązała kontakty z miastem Bratysława, dzielnicą Raca. 23czerwca 2013 w Morawicy, podczas festynu pn. „Noc Świętojańska w Moarwicy” podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy samorządem gminy Morawica oraz samorządem dzielnicy Raca w miecie Bratysława, natomiast umowa została podpisana 13 września 2013r.

Projekty

Jednym z ważniejszych wydarzeń, które udało się zrealizować dzięki jednemu ze stowarzyszeń przy współpracy z Urzędem Gminy w Morawicy było zrealizowanie na przełomie czerwca i lipca 2007 roku projektu pt. „Poznajemy kulturę, historię i język sąsiada - wymiana młodzieży Polska - Ukraina”. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej na ten cel otrzymało dotację od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 35.528 zł.

W 2011 r. gmina Morawica pozyskała fundusze z programu Polska Pomoc wdrażanego przez MSZ „Kształcenie bez granic – podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców) wsi Bałaniwka na Ukrainie w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych”, w ramach których w Bałaniwce na Ukrainie wsparto powstanie ochotniczej straży pożarnej.

Sztandarowym efektem współpracy z USA jest Międzynarodowy Obóz Języka Angielskiego. Corocznie około 60-osobowa grupa młodzieży z trzech polskich gmin i zagranicznych gmin partnerskich uczy się języka angielskiego przez trzy tygodnie pod okiem lektorów z gmin amerykańskich.

Znani mieszkańcy, ciekawostki z historii

Z historią gminy Morawica związana jest bardzo mocno postać Piotra Ściegiennego, który wywodził się z z Bilczy. Posiadłości ziemskie Lisów i Brudzów były własnością rodziny Krasińskich - fundatorów kościoła barokowego w Lisowie. Jako ciekawostkę można dodać, że z tego właśnie rodu pochodziła Franciszka Krasińska (prochy jej dziada i ojca spoczywają w krypcie lisowskiej świątyni), której prawnuk Wiktor Emanuel II - zjednoczył w XIX wieku rozdrobnione państwo włoskie. Z ważnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce na Ziemi Morawickiej trzeba odnotować najazd tatarski w 1241 r. Przyczyną zniszczeń była też obecność wojsk szwedzkich w 1702 r., w toku tzw. "Wielkiej Wojny Północnej". W pamięci najtrwalej zapisały się Armia Czerwona i Wehrmacht, które w styczniu 1945 roku w toku bitwy pancernej kompletnie zniszczyły wiele okolicznych wiosek.

Osoby do kontaktu

Monika Malicka (Kierownik Referatu Kultury Sportu i Promocji Gminy tel. 41 3114 692 wew. 205 m.malicka@morawica.pl)

Anna Kowalska (Sekretarz Gminy Morawica tel. 41 3114 692 wew. 203 a.kowalska@morawica.pl)


Strona główna

www.morawica.pl


 

Galeria zdjęć

  • spwz Morawica
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!