Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Ruda Maleniecka

Gmina położona jest w północno - zachodniej części Woj. Świętokrzyskiego


Odległość do Warszawy – ok. 130 km, do Łodzi – ok. 100 km, do Lublina – ok. 170 km.

Ponad 55% powierzchni pokrywają lasy a 38% zajmują użytki rolne. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe – nr 42 i 74.

Główną rzeką jest Czarna, dawniej stanowiąca siłę napędową wielu zakładów przemysłu żelaznego, obecnie chroniona w ramach sieci Natura 2000. Na rzece zlokalizowane są 3 małe elektrownie wodne. W Rudzie Malenieckiej funkcjonuje oczyszczalnia ścieków.

Gmina zamieszkiwana jest przez prawie 3300 mieszkańców.

Gmina posiada duże walory turystyczne. Ze względu na bogactwo środowiska przyrodniczego teren gminy znajduje się w obrębie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Duże znaczenie i stuletnią tradycję posiada hodowla ryb słodkowodnych. W licznych stawach hodowlanych o łącznej powierzchni powyżej 300ha hoduje się karpie oraz ryby drapieżne, reofilne i ozdobne. Inne ważniejsze rodzaje działalności gospodarczej to rolnictwo i przemysł drzewny (tartaki).


Wójt Gminy Leszek Kuca

Zastępca Wójta Gminy Piotr Piec


Edukacja

Sieć placówek oświatowych obejmuje przedszkole, 2 szkoły podstawowe oraz gimnazjum. W pobliżu umiejscowione jest boisko futbolowe. Zainteresowani pogłębiają swoje pasje w kółkach artystycznych, sportowych i informatycznych.


Kultura, turystyka i sport

Bogactwo lasów i wód umożliwia rozwój agroturystyki oraz zapewnia bazę dla aktywnych form spędzania czasu. Bogata awifauna kusi obserwatorów ptaków. Pamięć o przeszłości przemysłowej regionu pielęgnuje Muzeum Techniki w Maleńcu - zakład hutniczy z unikatowym w Europie parkiem maszynowym z XIX w.  O przeszłości przypomina także coroczny festyn „Kuźnice Koneckie” wzbogacony o rekonstrukcje bitew wojsk polskich. Tradycje rybackie przybliża Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy.W pobliskich Machorach znajdują się zabudowania kaflarni, której wyroby trafiły m.in. na dworce  przy Kolei Transsyberyjskiej.

Wśród zabytków kultu religijnego warto wymienić drewniany kościół w Lipie (XVIII w.) oraz neoromańską kaplicę z 1848 r. w Rudzie Malenieckiej wg. projektu Jana Gaya, członka Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (Императорская Академия художеств) i Królewskiego Instytutu Architektury w Londynie (Institute of British Architects in London).

Strona Muzeum Techniki w Maleńcu - http://maleniec.powiat.konskie.pl/index.php

profil facebook - https://www.facebook.com/maleniec.zzh


Znani mieszkańcy, ciekawostki z historii

Przeszłość Gminy związana jest z przemysłem żelaznym. Zarówno warunki naturalne (dostępność rudy żelaza i energii wodnej), jak i pomysły ówczesnych przedsiębiorców zapewniły rozkwit terenów Gminy w XIX w. Zakład w Rudzie Malenieckiej, Maleńcu czy Machorach były znane w Polsce oraz w Cesarstwie Rosyjskim. Ojcami rozwoju byli Jacek Jezierski (szlachcic, publicysta polityczny, założyciel zakładów w Maleńcu), Tadeusz Bocheński (żołnierz napoleoński, który w Rudzie Malenieckiej rozwinął przemysł żelazny), ziemianin Felicjan Jankowski i ichtiolog Franciszek Staff, brat słynnego poety, późniejszy rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - założyciele powstałej w Rudzie, pierwszej w Polsce doświadczalnej stacji rybackiej, tutejsi prekursorzy hodowli ryb. W efekcie prac badawczych Staffa powstała odmiana karpia (karp królewski), znana i ceniona do dziś, wpisana na listę produktów regionalnych UE.

Wiatr historii nie omijał tych ziem w czasie powstania 1863 roku, rewolucji 1905 r. ani podczas obu wojen światowych.W 1915 r. toczyły się tu walki wojsk carskich z udziałem polskiej jednostki Legionu Puławskiego. Śladem po nich jest cmentarz wojenny (gł. żołnierzy rosyjskich) w Rudzie Malenieckiej. We wrześniu 1939 oddziały polskie bohatersko broniły przeprawy przez rzekę Czarną.


Warto zobaczyć

- Piekiełko Szkuckie - rezerwat przyrody nieożywionej, chroni formy skalne zbudowane ze zlepieńców dolnojurajskich oraz liczne okazałe dęby i sosny

- Uroczysko „Ormanicha” - miejsce poświęcone pamięci powstańców z 1863r.

- Pomnik Karpia w Rudzie Malenieckiej

- Zespół Dworsko Parkowy z końca XVIII wieku w Rudzie Malenieckiej


Osoby do kontaktu

Marta Cieślik (referent ds. ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gminy, tel.41 373 13 47, marta.cieslik@rudamaleniecka.pl)

Liliana Resiak-Konieczna (referent ds. Unii Europejskiej i BHP, tel. 41 373 13 47, resiak-konieczna@rudamaleniecka.pl)


Strona główna

www.rudamaleniecka.pl

Galeria zdjęć

  • spwz Ruda Maleniecka
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!