Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Wydarzenia

2019-05-30

Zaproszenie na misję gospodarczą w Szanghaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br. w Szanghaju. To największa tego typu impreza w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej jakości. ...

2018-11-27

Swiętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy- misja gospodarcza tour operatorów

Sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów Regionu Świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez działania promocyjne. W takie przedsięwzięcia wpisuje się planowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 12 – 15 czerwca 2019r. misja przyjazdowa gości zagranicznych połączona z VI spotkaniem sieciującym pn.: „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca w Busku-Zdroju. Celem tego wydarzenia, jak w latach ubiegłych będzie promocja regionalnych możliwości tego sektora na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych, trwałych kontaktów. Program wydarzenia przewiduje w części merytorycznej, oprócz wystąpień znakomitych ekspertów, również wizyty w lokalnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. ...

2018-05-23

Spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej  międzynarodowego projektu  ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA. ...

więcej

spwzswpz

Wszechnica Świętokrzyska

Wszechnica Świętokrzyska jest uczelnią niepubliczną, działającą od 1994 r. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wpisana została do Rejestru Szkół Niepaństwowych pod numerem 44. Pomysłodawcą, twórcą i rektorem uczelni jest prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.


Szkoła otrzymała pozytywne oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach: wychowanie fizyczne (2003, 2008), turystyka i rekreacja (2004, 2009), pedagogika (2004, 2011) oraz fizjoterapia (2010).

Aktualnie w uczelni naukę pobiera około 1900 studentów i słuchaczy studiów I stopnia na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, filologia angielska, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz studiów II stopnia w zakresie pedagogiki, wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji, a także studiów podyplomowych.

Wszechnica Świętokrzyska posiada własne obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni ok. 7 tys. m. kw., w których mieszczą się m.in.: aula amfiteatralna na 300 miejsc, sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne, liczne pracownie specjalistyczne. Budynki są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ważną rolę w procesie kształcenia studentów pełni bogato wyposażona biblioteka. Księgozbiór obejmuje blisko 19 tys. woluminów: druków zwartych i czasopism. Od 1995 r. uczelnia prowadzi też działalność wydawniczą.

Uczelnia podpisała liczne umowy o współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. W ramach programu Erasmus rozwija się współpraca z wieloma uczelniami europejskimi, gdzie studenci Wszechnicy mogą odbywać część studiów bądź praktyki zawodowe.

W życie uczelni aktywnie włącza się brać studencka. Na uwagę zasługuje działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, kół naukowych, a także Klubu Turystycznego „Piąta Strona Świata”. Z powodzeniem działa Biuro Karier, wolontariat i redakcja gazety studenckiej „Jesteśmy”. Reprezentacje Uczelnianego Klubu AZS systematycznie odnoszą spektakularne sukcesy w wielu dyscyplinach sportu.

Prowadzi współpracę z :

 1. Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Economics, Słowacja – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na rok 2012/2013.
 2. University of Malta – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2011/2012-2012/2013.
 3. Konstatntin Preslavsky University of Shumen, Bułgaria – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2009-2013.
 4. „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2011-2012, a następnie przedłużona na okres 2012/2014.
 5. Kore University in Enna, Włochy – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2009/2010-2010/2011, przedłużona na lata 2011/2012-2012/2013.
 6. Universite de Bretagne Occidentale – UBO, Francja – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na rok akademicki 2008/2009, przedłużona na lata 2009/2010-2010/2011, 2011/2013, 2013/2014.
 7. Canterbury Christ Church University College, Wielka Brytania – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2008/2009-2012/2013.
 8. University of London, Wielka Brytania – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na rok akademicki 2008/2009, a następnie przedłużona na lata 2009/2010-2010/2011 i 2010/2011-2012/2013.
 9. Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Niemcy – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na rok akademicki 2007/2008, przedłużona na lata 2009/2010-2012/2013.
 10. Universidad de Huelva, Hiszpania – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na okres 2007-2010, przedłużona na lata 2009/2010-2010/2011, a następnie 2011/2012-2013/2014.
 11. Universitat de Barcelona, Hiszpania – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2007-2013.
 12. Universidad de Cordoba, Hiszpania – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2006/2010, a następnie przedłużona na okres 2008/2011, 2009/2010-2012/2013 i 2012/2015.
 13. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Belgium – umowa dwustronna zawarta w ramach europejskiego programu Erasmus na lata 2008/2009-2012/2013.
 14. Winnicki Instytut Kooperatywny, Ukraina – porozumienie o współpracy zawarte w 2010 r. na czas nieokreślony.
 15. Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Filia w Winnicy, Ukraina – porozumienie o współpracy zawarte w 2010 r. na czas nieokreślony.
 16. Konstatntin Preslavsky University of Shumen, Bułgaria – umowa o współpracy zawarta w 2013 r. na okres 5 lat.
 17. International Intellect Club GLUON z siedzibą w Moskwie – współpraca nieformalna.
 18. Universitas Studiorum Polona w Wilnie – współpraca nieformalna.
 19. TESOL France (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego we Francji)współpraca nieformalna.
 20. Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Języków Obcych w Gorłowce współpraca nieformalna.

Zrealizowane projekty:

 1. University of London, Wielka Brytania – Międzynarodowy Panel Dyskusyjny pt. „Miejsce uczniów wybitnie uzdolnionych w publicznym systemie szkolnictwa” (High achieving and gifted students in the mainstream schooling system), Kielce 16.01.2010.
 2. University of Cordoba, Hiszpania – wykład otwarty zorganizowany przez Katedrę Filologii Angielskiej Wszechnicy Świętokrzyskiej z zakresu literatury dziecięcej ’Women images in Early Years’ literature: witches, mothers and stepmothers wygłoszony przez Professor & Poet Marii Rosal, Kielce 28.03.2010
 3. Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Filia w Winnicy, Winnicki Instytut Kooperatywny, Ukraina – konferencja naukowa pod hasłem „Znaczenie EURO 2012 dla rozwoju turystyki, rekreacji i sportu na Ukrainie i w Polsce”, Winnica, Ukraina 26.11.2010
 4. TESOL France (Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego we Francji) – spotkanie naukowe pod hasłem 'American culture - being an expatriate', Kielce 23.02.2011
 5. Universitas Studiorum Polona w Wilnie – XV International Conference on the Science and Quality of Life, Wilno 3-5.07.2011
 6. Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Filia w Winnicy – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Sport, turystyka, rekreacja – potrzeby społeczeństwa w przekroju globalnym i regionalnym” pod hasłem: „Turystyka etniczna – trendy i kierunki rozwoju w Polsce i na Ukrainie”, Kielce 13.10.2011
 7. International Intellect Club GLUON z siedzibą w Moskwie – Międzynarodowe seminarium naukowo-metodyczne, Moskwa-Protwino 2-4.12.2011
 8. University of London, United Kingdom – III Międzynarodowy Panel Dyskusyjny pt. „Praktyki studenckie: cele i ramy”, Kielce 27.01.2012
 9. Universidad de Cordoba, Hiszpania ­– cykl wykładów z zakresu edukacji i literatury amerykańskiej zorganizowany przez Katedrę Filologii Angielskiej, Kielce 1.06.2012
 10. International Intellect Club GLUON z siedzibą w Moskwie – inauguracja międzynarodowych paneli dyskusyjnych na temat problemów teorii i praktyki pedagogicznej  w Polsce oraz w krajach europejskich; panel dyskusyjny z udziałem prezydenta Międzynarodowego Klubu Intelektualnego GLUON prof. Vladimira V. Alminderova z Moskwy, Kielce 7.11.2012
 11. Winnicki Instytut Kooperatywny, Ukraina – konferencja naukowa na temat „Stały rozwój i ekonomiczne strategie państw świata”, Winnica, marzec 2012
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Języków Obcych w Gorłowce, Doniecki Uniwersytet Narodowy na Ukrainie – II międzynarodowy panel dyskusyjny nt. „Praca z uczniem zdolnym – rozwiązania systemowe i lokalne, teoretyczne i praktyczne na Ukrainie” z udziałem profesor Ołeny Boczarowej, Kielce 17.09.2013.

 

Osoby do kontaktu

Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk – Rektor, tel. 41 331 12 44 wew. 101, e-mail ws@ws.edu.pl

Dr Monika Łodej – koordynator uczelniany Programu Erasmus, tel. 41 331 12 44 wew. 130, e-mail ws@ws.edu.pl

Galeria zdjęć

 • Wszechnica Świętokrzyska
 • Wszechnica Świętokrzyska
 • Wszechnica Świętokrzyska
 • Wszechnica Świętokrzyska
 • spwz

Kalendarium

Wrzesień 2019
PonWtŚrCzPtSobNdz
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30           

Galeria

Współpraca zagraniczna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!