Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Skarżysko - Kamienna

Skarżysko-Kamienna jest blisko 50-tysięcznym miastem położonym w północnej części województwa świętokrzyskiego na przecięciu głównych szlaków drogowych i kolejowych.


Miasto rozciąga się malowniczo w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów oraz na okalających je wzniesieniach. Bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu zawdzięcza wyjątkowemu położeniu geograficznemu. Przez obszar miasta wynoszący 64,16 km2, biegną granice trzech regionów fizyczno-geograficznych: Garbu Gielniowskiego, Płaskowyżu Suchedniowskiego i Przedgórza Iłżeckiego. Dzięki temu w Skarżysku-Kamiennej i okolicy wyznaczono kilkanaście atrakcyjnych szlaków dla turystyki pieszej i rowerowej. Szlaki prowadzą przez tereny zalesione  o składzie drzewostanu nie spotykanym w żadnym innym miejscu w Polsce. Skarżysko-Kamienna stanowi bardzo dobrą bazę wycieczek w region świętokrzyski. Dysponuje zapleczem noclegowym o zróżnicowanym standardzie i rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, co zapewnia czynny wypoczynek w bliskim kontakcie z piękną przyrodą.

Skarżysko-Kamienna oferuje wszystkim zainteresowanym dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe, posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej - energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji, sieci telefonicznej oraz ciepłowniczej. Ponadto miasto ciągle inwestuje w infrastrukturę komunalną, kanalizację, drogi.

Pozytywnym zjawiskiem ostatnich lat jest widoczne zainteresowanie miastem ze strony firm zagranicznych. Największych inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego dokonano w gospodarce komunalnej (kapitał niemiecki), w handlu (kapitał niemiecki, brytyjski, portugalski i francuski), w branży dystrybucji paliw (kapitał brytyjski i norweski) oraz w przemyśle (kapitał norweski, szwedzki, amerykański i izraelski). Skarżysko-Kamienna dzięki dogodnemu położeniu, przewidywalnym i stabilnym warunkom prowadzenia działalności gospodarczej, wzrostowi nakładów na infrastrukturę otoczenia biznesu, ulgom podatkowym dla pracodawców, jest dobrym miejscem do inwestowania.

Gmina Skarżysko-Kamienna współpracuje z organizacjami pozarządowymi na zasadach:  pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Płaszczyzna wspólnych działań umożliwia mieszkańcom bezpośrednie włączanie się w kreowanie polityki społeczno – gospodarczej miasta. Realizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania miastem. Na 31.12.2012 r. liczba organizacji, które zarejestrowały się w prog. „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych” (www.umskarzysko.bip.doc.pl) wynosi 61. Na 10 tys. mieszkańców przypada średnio ok. 13 NGO.

Instytucje otoczenia biznesu:

Skarżyski Inkubator Technologiczny; Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji; Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Skarżyska; Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Zamiejscowe w Skarżysku-Kamiennej; Fundacja- Agencja Rozwoju Regionalnego Punkt Konsultacyjny w Skarżysku-Kamiennej; Park Biznesu Spółka Jawna Wojciech Żelaśkiewicz i Wspólnicy.

Jednostkami gminy realizującymi zadania w zakresie sportu, turystyki i kultury są:
Muzeum im. "Orła Białego" ul. Słoneczna 90 e-mail: orzelbialy@skarzysko.org;strona www: www.muzeum.skarzysko.pl Muzeum posiada jedną z największych w kraju kolekcji ciężkiego sprzętu bojowego, zarówno z okresu II wojny światowej, jak i powojennego wyposażenia wojskowego. Obiekty te eksponowane na stałej wystawie plenerowej o powierzchni prawie 2 ha oraz w budynku muzeum.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna adres e-mail: biblioteka-sko@o2.pl;www.biblioteka24.eu
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna posiada na terenie miasta filie:
Filia Nr 1 ul. Sokola 38 ,Filia Nr 2  ul. Towarowa 20 Filia Nr 3 w Miejskim Centrum Kultury,  Filia Nr 4  ul. Legionów 122 D, Filia Nr 5 ul. Szpitalna 1

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Sienkiewicza 34  adres e-mail: kontakt@ mcsir.skarzysko.pl; www.mcsir.skarzysko.pl

MCSIR zarządza obiektami sportowymi: kryta pływalnia, hala sportowa, stadiony sportowe RUCH i Granat, siłownia oraz tereny rekreacyjne „Planty” i „Rejów”.

Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25  adres e-mail: sk@mck.skarzysko.pl, www.mck.skarzysko.pl. MCK dysponuje: salą kinową ( 450 miejsc), konferencyjną (120 miejsc), atrium ( 246 miejsc).

Gmina Skarżysko-Kamienna realizuje współpracę międzynarodową z trzema miastami: Żmerynka, Stafford oraz Kavarna. Żmerynka to miasto na Ukrainie w obwodzie winnickim. Gmina Skarżysko-Kamienna współpracuje z miastem Żmerynka na mocy Umowy o partnerstwie dotyczącej współpracy handlowo-ekonomicznej, naukowo-technicznej i kulturalnej, która została podpisana w dniu 5 lipca 2001 r. podczas wizyty władz miasta Skarżyska-Kamiennej w mieście Żmerynka. Stafford – miasto w Wielkiej Brytanii położone w hrabstwie Staffordshire. Kontakty z miastem Stafford zostały zapoczątkowane we wrześniu 1993 r. W maju 1994 r. podczas pobytu władz Stafford w Skarżysku-Kamiennej podpisana została "Deklaracja o przyjaźni pomiędzy Okręgiem Stafford w Anglii i miastem Skarżysko-Kamienna w Polsce". Kavarna jest miastem położonym w północnej części Bułgarskiego Morza Czarnego. W lutym 2005 roku w Skarżysku-Kamiennej przebywała delegacja władz miasta Kavarna. Podczas wizyty została podpisana Umowa o wzajemnej współpracy. Obejmuje ona współpracę w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i ekologii oraz działania w ramach tworzenia i realizacji projektów unijnych. Dodatkową płaszczyzną porozumienia są zagadnienia dotyczące gospodarki i ochrony środowiska.

Gmina Skarżysko-Kamienna w ramach współpracy międzynarodowej zrealizowała następujące projekty:

  1. Wymiana kulturalna młodzieży ze  szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Ukrainy w ramach cyklicznie organizowanego Konkursu Młodych Pianistów
  2. Wymiana młodzieży w ramach zawodów sportowych Polska-Ukraina
  3. Wyjazdy młodych sportowców z miasta ma Ukrainę
  4. Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Białorusi.

osoby do kontaktu:

Jan Janiec – Sekretarz Miasta

tel.: +48  41 252 01 03; j.janiec@um.skarzysko.pl

Beata Wojciechowska – Rzecznik Prezydenta Miasta

tel.: +48  41 252 01 08; b.wojciechowska@um.skarzysko.pl; język rosyjski

Galeria zdjęć

  • Skarżysko - Kamienna
  • Skarżysko - Kamienna
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!