Szukaj ...

 • w kategorii
 • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Złota

Gmina Złota leży w południowej części województwa świętokrzyskiego.


Graniczy z gminami: Pińczów, Czarnocin, Wiślica. Wchodzi w skład powiatu pińczowskiego. Obszar gminy stanowi  82 km2.  Liczba mieszkańców gminy wynosi: 4893 osoby. Tereny rolne zajmują 65 km2, leśne 10 km2, zurbanizowane 2,6 km2, nieużytki 0,5 km2, pozostałe 3,9 km2. Swoim zasięgiem obejmuje 14 sołectw. Jest typowo rolniczą, pozbawioną przemysłu gminą.  Teren gminy od początku państwa polskiego stał się prężnym ośrodkiem osadniczym. Urodzajne gleby spowodowały, iż rozwijało się tu rolnictwo i rzemiosło. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają  IV tysiąclecia p.n.e. Wszystkie miejscowości gminy mają ponad 500 – letnią tradycję historyczną, społeczną i gospodarczą.

 

Wójt Gminy Tadeusz Sułek

Gospodarka

Podstawową i najważniejszą dziedziną gospodarki jest rolnictwo, które jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W rolnictwie funkcjonuje 1049  indywidualnych gospodarstw rolnych. Przeciętny areał gospodarstwa wynosi  7,00 ha.  Uzupełnieniem rolnictwa jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dominującą w tym zakresie jest działalność handlowa i usługowa, dająca przedsiębiorcom dodatkowe źródła dochodów. Na terenie gminy działa 159 podmiotów gospodarczych różnych branż, z których najważniejszą rolę odgrywają usługi handlowe prowadzone za pośrednictwem sklepów spożywczo-przemysłowych i z artykułami do produkcji rolnej i ogrodniczej. Wysoki stopień aktywności społecznej wpływa dodatnio na realizację zadań społeczno-gospodarczych i pomaga samorządowi gminy w zaspokajaniu potrzeb środowiska.

Organizacje pozarządowe, jednostki otoczenia biznesu

W celu zwiększenia konkurencyjności i rozwoju, gmina  współpracuje z jednostkami infrastruktury biznesu poprzez:

 • załatwianie indywidualnych spraw,
 • przekazywanie informacji na temat programów szkoleniowych i kierunków wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
 • zapraszanie do udziału w różnych szkoleniach prowadzonych na terenie gminy i poza nią.

Szczególny akcent wymagany jest w przypadku wsparcia podmiotów zarządzających lub tworzących m.in.: strefy biznesu.

Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług około biznesowych.

Inwestycje, które poprawią jakość świadczonych usług lub umożliwią świadczenie nowych usług, związane z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

Edukacja

Placówki oświatowe działające na terenie  gminy:

1. Zespół  Placówek Oświatowych w Złotej, w skład którego wchodzą :  Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe.

2. Szkoła Podstawowa w Chrobrzu,

3.  Szkoła Podstawowa w Miernowie,

4. Zespół Szkół  Centrum  Kształcenia Rolniczego  w Chrobrzu.

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej z filią w Chrobrzu i Pełczyskach.

Kultura, turystyka i sport

Mocną stroną gminy są walory przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe, rolnictwo,  pracowitość i aktywność społeczna mieszkańców. Przez obszar gminy przepływa rzeka Nida na długości 11 km, dająca szerokie możliwości dla wędkarzy, a dla turystów wypoczynek i rekreację. W Chrobrzu funkcjonuje przystań kajakowa, udostępniona dla  licznych turystów. Jedyna tego typu inwestycja na południu Polski.

Około 90 % obszaru gminy zajmują parki krajobrazowe, do których należą: Nadnidziański Park Krajobrazowy i Kozubowski Park Krajobrazowy. Ponadto kolejną formą ochrony przyrody występującą na tym terenie jest obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA  2000.

Łatwa dostępność unikalnych form ochrony, nieznaczny stopień trudności sprawia, że turystyczna zwłaszcza dydaktyczna atrakcyjność gminy jest wysoka. Gmina Złota to teren bogaty w obiekty warte obejrzenia. Jest to region, którego historia jest miniaturą dziejów naszego kraju. Chroberz, Pełczyska, Probołowice tutaj można oglądać zabytki kultury sakralnej. Oprócz tego w Chrobrzu można podziwiać piękny XIX wieczny pałac Wielopolskich – Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej – www.palac.chroberz.info .

Na terenie sołectwa Pełczyska, archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego dokonali w ostatnich latach zaskakujących odkryć dotyczących zamieszkiwania jednych z największych społeczności celtyckich na terenie południowej Polski.

Szeroką paletę zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku proponują jednostki oraz stowarzyszenia w naszej gminie. Przy wsparciu środków unijnych, rządowych i samorządowych wybudowano wielofunkcyjna halę sportową przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej. Odbywają się zajęcia z tenisa stołowego, koszykówki, piłki nożnej, aerobiku, udostępniana jest również bogato wyposażona siłownia. – www.gminazlota.pl

Prowadzone jest również szkolenie z piłki nożnej w ramach zespołu ligowego Gminnego Klubu Sportowego Strzelec Chroberz – www.strzelec.chroberz.info

Samorząd Gminy Złota wspiera również działalność zespołów ludowych – „Złocowianek”, „Olbryszan”, „Pełczyszczan”, zespół „Przystań”. Finansowane są także zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej z zakresu nauki gry na akordeonie w ramach zespołu „Wesołe nutki”.

 

Osoby do kontaktu

Elżbieta Kucięba (Inspektor , email: kucieba@gminazlota.pl ; tel: 41 3561601 wew.18, fax: 41 3561648)

Paweł Bochniak – (Podinspektor bochniak@gminazlota.pl tel. 41 356 16 33 wew. 24)

 

Strona główna

Galeria zdjęć

 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
 • spwz Złota
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!