Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Bieliny

Gmina Bieliny to malownicza kraina leżąca w sercu Gór Świętokrzyskich, u stóp majestatycznego klasztoru na Łyścu, w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


Jest to gmina wiejska obejmująca obszar 88 km², którą zamieszkuje nieco ponad 10 tys. mieszkańców. Miejscowość gminna Bieliny znajduje się 23 km od stolicy Województwa Świętokrzyskiego – Kielc. Ponad 60% powierzchni gminy znajduje się w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego, czyli przygranicznej strefy ochronnej, co zapewnia zachowanie pierwotnego charakteru gminy rolniczej i dobrego stanu przyrody. Południowa część gminy, to fragment Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Unikatowe walory kulturowe, historyczne, a także przyrodniczo – krajobrazowe oraz niepowtarzalny mikroklimat sprawiają, że jest to wyjątkowe i atrakcyjne miejsce wypoczynku dla turystów.

 

Wójt Gminy Sławomir Kopacz

 

Gospodarka

Bieliny to gmina o charakterze typowo rolniczym. Mieszkańcy utrzymują się głównie z uprawy truskawek. Powierzchnie upraw są jednak niewielkie, gleby mało żyzne, co wiąże się z niską dochodowością, toteż poszukują oni nowych źródeł dochodów niezwiązanych z rolnictwem.

W ostatnich latach prężnie rozwija się turystyka oraz branża okołoturystyczna.

Gmina nie posiada obecnie inwestorów zagranicznych.

 

Edukacja

Na terenie gminy Bieliny funkcjonuje 8 szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. Wszystkie placówki są prowadzone przez samorząd. W każdej z nich znajdują się wyposażone pracownie komputerowe oraz biblioteki, a także obiekty sportowo-rekreacyjne. Szkoły realizują bądź realizowały projekty, mające na celu poszerzanie oferty zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz wzbogacanie wyposażenia placówki w pomoce i materiały dydaktyczne (projekty współfinansowane ze środków UE oraz programów krajowych).

Przy każdej ze szkół funkcjonują również oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat.

 

Organizacje pozarządowe, jednostki otoczenia biznesu

Na terenie gm. Bieliny jest zarejestrowanych kilkanaście organizacji pozarządowych, których działalność koncentruje się m.in. na wspieraniu i rozwoju sportu, pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego a także aktywizowaniu społeczności lokalnej. Wśród społeczności gminy udało  się stworzyć partnerstwa (formalne i nieformalne), które opierają się na wzajemnym dialogu, dobrowolności współpracy i wzajemnym zaufaniu. Znaczącą rolę odgrywają liderzy społeczni w zakresie reprezentowania interesów danej grupy społ.: kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, działaczy NGO, przedsiębiorców i młodzieży.

Priorytetowe znaczenie ma dla samorządu współpraca z lokalnym biznesem. Podejmuje działania rozbudzające postawy przedsiębiorcze mieszkańców oraz stwarzające warunki do rozwoju samozatrudnienia (m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków UE). Podobne działania realizuje również Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry, do której należy m.in. gm. Bieliny.

 

Kultura, turystyka i sport

W gminie działają 3 instytucje kultury wspierające pielęgnowanie tradycji kulturowych regionu. Opierają się na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego G. Świętokrzyskich i budowie na nim oferty turystycznej opartej w dużej mierze na elementach edukacyjnych.

Poprzez wspieranie kół gospodyń wiejskich, zespołów i formacji wokalnych, organizację spotkań i wizyt studyjnych samorząd upowszechnia i kultywuje zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży zasoby kultury ludowej, historii i tradycji G. Świętokrzyskich.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym powstała infrastruktura turystyczna (m.in. Osada Średniowieczna, karczma regionalna, szkolne schronisko młodzieżowe) co przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności tego terenu.

Na terenie Gm. Bieliny funkcjonują 2 kompleksy sportowe „Orlik” (zarządzają nimi animatorzy), dwa boiska wielofunkcyjne oraz boiska przyszkolne. Powstanie nowych obiektów sportowych znacząco poszerzyło wachlarz możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

Więcej informacji na:

www.bieliny.pl

www.osadasredniowieczna.eu

www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl

Gmina Bieliny obecnie nie prowadzi stałej współpracy międzynarodowej.

 

Współpraca międzynarodowa

Kontakty z przedstawicielami samorządów i działaczy spoza granic kraju polegają przede wszystkim na przyjmowaniu wizyt studyjnych w celu poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń w zakresie aktywizowania lokalnej społeczności oraz efektywnych rozwiązań w zakresie rozwoju i promocji produktów turystycznych, a także wykorzystywania lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego regionu.


Znani mieszkańcy, ciekawostki z historii

- ks. bp Józef Tuszyński, ks. Karol Teliga, Kazimierz Sabbat, płk. Józef Teliga.

Mówiąc o tradycjach ludowych ziemi świętokrzyskiej nie można zapomnieć o Ewie Kot – jednej z założycielek zespołu obrzędowego „Wesele Bielińskie”, który w l. 50-tych osiągał sukcesy na arenie międzynarodowej.

Charakterystyczna dla tego regionu jest również unikatowa bielińska gwara, która rozsławiona została przez jej piewcę – Józefa Ozgę Michalskiego – poetę, pisarza, rodowitego Bielinianina. W jego utworach można odnaleźć obszerne opisy dawnych Bielin i wierzeń ludowych mieszkańców tej ziemi.

 

Osoby do kontaktu

Agnieszka Kopacz (Mł. ref. ds. turystyki i promocji, tel. 41/3025094 wew. 206 lub 214, e-mail: a.kopacz@bieliny.pl - język rosyjski w stopniu podstawowym).

Urszula Kwiatek (Mł. ref.ds. przygotowania i koordynacji projektów z zakresu zasobów ludzkich, tel. 41/3025094 wew. 246, e-mail: u.kwiatek@bieliny.pl - język angielski w stopniu podstawowym).

 

Strona główna

www.bieliny.pl


Galeria zdjęć

  • Bieliny Osada średniowieczna
  • Bieliny
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!