Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Sitkówka-Nowiny

Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w centralnej części Województwa Świętokrzyskiego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich.


Gmina zajmuje powierzchnię 45,6 km2, z czego 19,03 km2 stanowią lasy i grunty leśne (około 42%). Liczba mieszkańców to około 7500 osób. Siedziba gminy położona jest w odległości 12 km na południe od Kielc. Długość gminy wynosi 13 km na kierunku wschód-zachód, natomiast szerokość na jej kierunku północ-południe wynosi ok. 3 km. W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Sitkówka-Nowiny znajdują się: Gmina Piekoszów (od północnego-zachodu), Gmina Chęciny (od południowego-zachodu), Gmina Morawica (od południowego-wschodu) oraz Gmina Kielce (od północnego-wschodu). Według podziału administracyjnego Gmina Sitkówka-Nowiny należy do powiatu kieleckiego ziemskiego. Gmina Sitkówka-Nowiny jest gminą o statusie gminy wiejskiej i składa się z 6 sołectw (Bolechowice, Kowala, Szewce-Zawada, Wola Murowana, Zgórsko-Zagrody, Sitkówka-Trzcianki) oraz jednego osiedla mieszkaniowego (Nowiny). Obszar Gminy Sitkówka-Nowiny odróżnia się od terenów sąsiednich rzeźbą skalistych pasm i rozdzielających je dolin. Przez centralną część obszaru ciągnie się Pasmo Zgórskie z dominującą Górą Patrol (389 m) oraz Pasmo Posłowickie z Górą Biesak (381 m). Na południe od Pasma Zgórskiego położony jest Grzbiet Bolechowieki z Czerwoną Górą (328 m), gdzie wśród lasów znajduje się historyczny kamieniołom "Zygmuntówka" i perła przyrody nieożywionej ziemi Chęcińskiej - Jaskinia Raj.

Gospodarka

Gmina Sitkówka-Nowiny jest stolicą Białego Zagłębia, będącego głównym elementem gospodarczym Centralnego Okręgu Przemysłowego. Oprócz lokalnych, znanych przedsiębiorstw jak: Euro-Gaz, Alpol, Autofeniks, Budopol - Delta Sp. z o.o., Multipak-Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych, Delkar, Panaceum, Konstal S.C. Almapol Holding Sp. z o.o. , swoje zakłady przemysłowe mają w gminie takie międzynarodowe koncerny jak: Cementownia "Nowiny" Sp. z o.o., Dyckerhoff Sopro, Lafarge-Kopalnia Dolomitów, Petrofer, Intergaz oraz ZPW "Trzuskawica" S.A. z kapitałem irlandzkim.
Dogodne warunki prowadzenia działalności gospodarczej stwarzane przez lokalny samorząd sprzyjają nie tylko rozwojowi potencjału gospodarczego tych firm, ale również inwestowaniu kapitału krajowego i zagranicznego. Dowodem tego może być umieszczenie gminy Sitkówka-Nowiny w ekstraklasie gospodarczej gmin listy rankingowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Gmina Sitkówka Nowiny to gmina przemysłowo - usługowo - handlowa. Na jej terenie zarejestrowanych jest ponad 600 podmiotów gospodarczych. Z uwagi na położenie geograficzne i bogactwa naturalne na jej terenie silnie rozwinął się przemysł wydobywczy i produkcyjny w zakresie surowców i półproduktów dla sfery budownictwa. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa wiodące zakłady produkcyjne prowadzące również działalność wydobywczą na własne potrzeby, tj.: Cementownia "Nowiny" Sp. z o.o. oraz ZCW "Trzuskawica" S.A.  Szeroko rozwiniętą branżę budowlaną gmina zawdzięcza w/w zakładom produkującym podstawowe surowce dla budownictwa. Ponadto istotne znaczenie ma tutaj położenie gminy przy głównych szlakach kolejowych i drogowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kielce. Stwarza to dla przedsiębiorców duże możliwości dostępu do środków transportu.
Gmina posiada także własne tereny z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe lub usługowe.

 

Kultura, turystyka i sport

Działalność kulturalną na terenie gminy Sitkówka-Nowiny inicjuje i realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach.

http://www.nowiny.com.pl/PL/kultura.html

http://www.nowiny.com.pl/PL/turystyka.html

http://www.nowiny.com.pl/PL/sport.html

Przemierzając szlaki turystyczne, ścieżki geologiczne i przyrodnicze, zwiedzając obiekty przyrody nieożywionej na terenie gminy, powinniśmy mieć świadomość, że obecny obraz tej krainy jest wynikiem procesów geologicznych trwających setki milionów lat. Naturalne bogactwa mineralne stały się fundamentem rozwoju tych ziem od XIV wieku do czasów obecnych. Wydobywano tu rudy metali, minerały ozdobne, surowce budowlane oraz „marmury”. Dowody świadczące o „kamiennej” przeszłości gminy można odnaleźć w licznych odsłonięciach geologicznych, starych wyrobiskach oraz czynnych zakładach górniczych. Omawiany obszar jest rajem dla geologów, studentów i uczniów szkół geologicznych i górniczych, turystów i miłośników przyrody oraz kolekcjonerów minerałów i skamieniałości. Pięknie porośnięte lasami pasmo Gór Zgórskich i Pasmo Bolechowickie idealnie nadają się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Otwarta w 2006 roku ścieżka przyrodnicza, z miejscami wypoczynku i tablicami informacyjnymi spełnia oczekiwania turystyki rodzinnej. Ofertę dopełnia kompleks sportowo-rekreacyjny z basenem „Perła” i schroniskiem młodzieżowym „Ventus”.

Co roku, na Krytej Pływalni "Perła" w Nowinach rozgrywane są unikalne w świecie Ogólnopolskie Mistrzowstwa w Szachach Wodnych o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wielu mieszkańców gminy odnosi sukcesy w łucznictwie. Łucznicy ćwiczą w ramach UKS "Spartakus" w Sitkówce.

 

Wspólpraca międzynarodowa

  • Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Gusiatin na Ukrainie na podstawie listu intencyjnego.
  • Współpraca pomiędzy Orkiestrą Dętą z Nowin a Orkiestrą Dętą z Altenstadt –Hesja w Niemczech (w ramach tej współpracy jest wymiana młodzieży i dzieci z tychże orkiestr.

Program Comenius realizowany przez Szkołę Podstawową w Kowali.

 

Znani mieszkańcy, ciekawostki z historii

Antoni Heda ps. „Szary” - 1945 r. zasłynął brawurową akcją na kieleckie więzienie. Siłami Samodzielnej Brygady Kieleckiej uwolnił kilkuset żołnierzy – więźniów z rąk komunistycznych oprawców. Wielokrotnie skazany przez komunistyczne władze na karę śmierci nie załamał się. Dawał często innym współwięźniom przykład żołnierskiego męstwa, żołnierskiej godności. Po uwolnieniu wielokrotnie spotykał się z mieszkańcami Szewc. Przyjeżdżał tu w rocznicę bitwy. Odwiedzał uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Budził we wszystkich otuchę. Podtrzymywał wiarę w powrót Niepodległej Rzeczypospolitej. Pod koniec życia otrzymał nominację na stopień generalski.

Kopeć Józef rolnik ze wsi Dobrzączka. Razem z Feliksem Wawrzeńczakiem pierwszy odkrył pod koniec 1963 roku Jaskinię Raj.

Życińska Józefa ps. „Zośka”- żona Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”, porucznika AK – NSZ – WIN, który wraz z trzema innymi żołnierzami podziemiazostał rozstrzelany w zgórskim lesie 24 września 1948 roku, około godz. 19.10, przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Miejsce ich pochówku nigdy by się nie wydało, gdyby nie wytrwałe, kilkudziesięcioletnie poszukiwania Józefy Życińskiej.

 

Osoby do kontaktu

Sebastian Nowaczkiewicz (Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 41 347 50 00 wojt@nowiny.com.pl)

Piotr Buras (Inspektor ds. promocji 41 347 50 53 p.buras@nowiny.com.pl, j. angielski)

www.nowiny.com

 

Galeria zdjęć

  • spwz
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!