Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Masłów

Gmina Masłów to gmina wiejska położona w centralnej części województwa świętokrzyskiego, na terenie powiatu kieleckiego w „sercu gór świętokrzyskich”. Gminę zamieszkuje 10 425 osób na obszarze 86,27 km2.


Korzystne położenie gminy przy ważnych szlakach komunikacyjnych pozwala w szybkim czasie dotrzeć tu z Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa, Rzeszowa czy Śląska. Gmina Masłów jest szczególnie otwarta dla turystów, funkcjonują tu schroniska, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty i domy wczasowe. Oferty noclegowe dla turystów uzależnione są od zasobności portfela, ale także preferencji w sposobie spędzania wolnego czasu. Walory krajobrazowe oraz dobrze rozwinięta sieć szlaków rowerowych i pieszych, łagodne góry i malownicze zbiorniki wodne w Ciekotach i w Cedzynie zachęcają do aktywnej turystyki. Warta odwiedzenia jest wychodnia skalna, zwana „Diabelskim Kamieniem”, na Górze Klonówce. Dodatkowo punkty widokowe umożliwiają podziwianie piękna krajobrazu m.in. przełomu rzecznego rzeki Lubrzanki, rozdzielającego dwie góry w Mąchocicach Kapitulnych. Masłów jest również prawdziwym rajem dla fanów narciarstwa, amatorów sporów wodnych, rowerowych i lotniczych (lotnisko sportowo-biznesowe). Gmina Masłów to swoista brama w Góry Świętokrzyskie z ikoną regionu – „Szklanym Domem” i Dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach.

Władze Gminy:

Wójt Gminy Gminy Tomasz Lato

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda

Sekretarz Jarosław Królicki

 

Gospodarka

Podstawowym elementem gospodarki w gminie jest drobnotowarowe, indywidualne rolnictwo, uzupełnione handlem, drobną wytwórczością, działalnością przemysłowo- usługową, usługami budowlanymi. Na terenie gminy działa kopalnia kruszywa w Wiśniówce, która należy do podmiotu międzynarodowego specjalizującego się w zakresie budownictwa drogowego oraz produkcji kruszyw drogowych – Eurovia Polska S.A.

Funkcją uzupełniającą, która dynamicznie się rozwija jest również turystyka, oparta o istniejące zaplecze turystyczne, skoncentrowane w północnej i wschodniej części gminy w rejonie Ameliówki, rozbudowany system szlaków pieszych i rowerowych, a także agroturystyka.

Gmina w swojej ofercie posiada tereny inwestycyjne, mile widziani są również inwestorzy zagraniczni.

Na terenie Gminy działa 5 placówek oświatowych, w tym 2 zespoły szkół kształcące na poziomie podstawowym i gimnazjalnym oraz 3 szkoły podstawowe. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 do szkól uczęszcza niemal 1 000 uczniów.

Obsługą administracyjną szkół zajmuje się Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Masłowie. Placówki chętnie podejmują działania zmierzające do pozyskiwania funduszy unijnych, ponadto nawiązują współprace z innymi szkołami, również zagranicznymi, które owocują wymianami młodzieży.

Na terenie gminy znajduje się siedziba Lokalnego Centrum Obsługi Inwestora Regionu Świętokrzyskiego, którego zadaniem jest współpraca z zagranicznymi organizacjami otoczenia biznesu oraz przyciąganie zagranicznych inwestorów.

Organizacje pozarządowe

Gmina Masłów obfituje w organizacje społeczne nie działające dla zysku. Jedno ze stowarzyszeń – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów powstało z myślą o wsparciu i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie klimatu przyjaznego przedsiębiorczości. Wyróżnić należy również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” skupiające oprócz gminy Masłów 6 gmin ościennych. LGD ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji europejskiej głównie poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dzięki środkom finansowym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inną organizacją zasługującą na uwagę jest Stowarzyszenie Masłów Info, które prowadzi portal informacyjny i internetową telewizję. Stowarzyszenie przekazuje internautom bieżące informacje z zakresu wydarzeń społecznych, samorządowych, gospodarczych, szkolnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych z terenu gminy Masłów.

Linki: www.maslow.pl; www.gokis.maslow.pl; www.szklanydom.maslow.pl; www.maslow.info.pl

Kultura, turystyka i sport

Gminę Masłów można nazwać Śpiewającą Gminą, gdyż niemal w każdym sołectwie funkcjonuje zespół folklorystyczny, najczęściej skupiony wokół lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Życie kulturalne skupia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, świetlice oraz Dom Ludowy.

Dobrze rozwinięta sieć szlaków pieszych i rowerowych, którego centrum stanowi Żeromszczyzna z Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego. Wędrować można po szlakach, ścieżkach spacerowych i dydaktycznych. Oczywiście znajdzie się coś dla fanów turystyki rowerowej. Ścieżkami rowerowymi można objechać  Pasmo Masłowskie, a także dotrzeć do Świętej Katarzyny. Warto wspomnieć, iż w gminie funkcjonuje wypożyczalnia rowerów. Gmina posiada, także dobrze rozwiniętą  bazę noclegową ok. 800 miejsc noclegowych. Funkcjonują schroniska, pensjonaty, domy wczasowe oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Na terenie gminy działają profesjonalne kluby sportowe. W grupie II klasy A ligowych rozgrywek piłkarskich występują dwa zespoły: Klonówka i Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe. Gmina może pochwalić się także klubami bokserskimi z licznymi sukcesami – pierwszy Rushh (na arenie wojewódzkiej) oraz Ludowy Klub Sportowy „Skalnik Wiśniówka” (na arenie międzynarodowej). W gminie funkcjonują dwie hale sportowe oraz liczne boiska.

Wspólpraca międzynarodowa

  1. Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim oraz Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych (oficjalnie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorami w 2011 r.; wymiana doświadczeń (uczniów i nauczycieli) między szkołami, integracja poprzez wymianę międzyszkolną).
  2. Ukraina – Jaworiw (w 2006 podpisano umowę partnerską o współpracy gminy Masłów z miastem Jaworiw: wymiana doświadczeń samorządowych, wymiana kulturowa, wymiana młodzieży, mieszkańców).
  3. Ukraina – Ukraińskie Kozactwo (w 2008 r. podpisana została umowa partnerska o współpracy, wymiana doświadczeń samorządowych, wymiana kulturowa, wymiana młodzieży, mieszkańców – kluczowy punkt to wymiana młodzieży oraz zespołów ludowych).
  4. Węgry – Börcs (umowa, współpraca stała, wymiana młodzieży oraz społeczności lokalnej w tym szczególnie zespołów ludowych).
  5. Stany Zjednoczone – DuPont w stanie Washington (umowa współpracy, oparta na wizytach i delegacjach przedstawicieli samorządowych).

 

Zrealizowane projekty międzynarodowe:

Wymiana polsko-rosyjska młodzieży w ramach projektu „Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” współfinansowanego z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W dniach 21-29 lipca br. 10-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim wraz z dwoma opiekunami gościła w gminie Masłów, natomiast w dniach 15-23 września br. grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych gościła w Usolu Syberyjskim. Tematem przewodnim wymiany było "Życie codzienne Polaków i Rosjan". Projekt miał przybliżyć codzienne życie obu nacji. Rosyjscy gimnazjaliści wiele dowiedzieli się o kulturze, tradycjach i dziedzictwie narodowym Polaków, natomiast Polscy gimnazjaliści poznali miejsca gdzie w przeszłości splatały się kultury polska i rosyjska. Całość przedsięwzięcia to doskonała lekcja, która pozwoli młodym ludziom zarówno z Polski jak i Rosji, uwolnić się od wielu panujących powszechnie stereotypów.

Osoba do kontaktu

Ilona Kmiecik (694 773 064, j. angielski)

Strona Główna

www.maslow.pl

 

Galeria zdjęć

  • spwz Masłów
  • spwz Masłów
  • spwz Masłów
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!