Szukaj ...

  • w kategorii
  • od do
LOGO woj. świętokrzyskiegoHerb woj. świętokrzyskiego
plenru
dla niedowidzaćych
tworz pdf

Wydarzenia

2019-05-30

Zaproszenie na misję gospodarczą w Szanghaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu już po raz drugi została zaproszona do przygotowania udziału Polski w targach China International Import Expo, które odbędą się w dniach 5-10 listopada br. w Szanghaju. To największa tego typu impreza w Chinach organizowana z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga. Udział w targach stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania produktów Państwa firmy. Istotnym celem targów jest promocja w Chinach zagranicznych produktów konsumpcyjnych wysokiej jakości. ...

2018-11-27

Swiętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy- misja gospodarcza tour operatorów

Sektor turystyczno-uzdrowiskowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów Regionu Świętokrzyskiego, którego potencjał można istotnie zwiększyć poprzez działania promocyjne. W takie przedsięwzięcia wpisuje się planowana przez Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach 12 – 15 czerwca 2019r. misja przyjazdowa gości zagranicznych połączona z VI spotkaniem sieciującym pn.: „Świętokrzyski Trójkąt Uzdrowiskowy”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca w Busku-Zdroju. Celem tego wydarzenia, jak w latach ubiegłych będzie promocja regionalnych możliwości tego sektora na rynkach zagranicznych oraz nawiązanie nowych, trwałych kontaktów. Program wydarzenia przewiduje w części merytorycznej, oprócz wystąpień znakomitych ekspertów, również wizyty w lokalnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. ...

2018-05-23

Spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej  międzynarodowego projektu  ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA. ...

więcej

spwzswpz

Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - regulacje prawne

Rzeczypospolita Polska jest państwem unitarnym, co oznacza, że charakteryzuje się wewnętrzną jednolitością, a wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym, które określają ich ustrój i właściwość.


Ponadto, organy regionalne są formowane niezależnie od rządu i istnieje dobrze rozwinięty samorząd terytorialny o znacznych kompetencjach, a władza centralna zastrzega sobie prawo do podejmowania tylko najważniejszych decyzji.

Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej i pozwala samorządowi terytorialnemu uczestniczyć w sprawowaniu tej władzy, co zapisano w ustawie zasadniczej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.), art. 15-16). Cały rozdział VI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.), art.163-172) poświęcono roli jednostek samorządu terytorialnego, przyznając im m.in. prawo zrzeszania się i przystępowania  do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603 z późn. zm.), art. 1.oraz Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa ( Dz.U. 1998 Nr 9 poz. 576 z późn. zmianami), pozwalają na dokonanie podziału samorządu terytorialnego na samorząd lokalny oraz samorząd regionalny. Samorząd lokalny obejmuje samorząd gminny i samorząd powiatowy. Do gmin należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Przepisami ustawy o samorządzie powiatowym (art. 91) utworzono także jednostki samorządowe wypełniające zarówno zadania gminne, jak i powiatowe – miasta na prawach powiatu. Samorząd regionalny tworzy samorząd województwa, który wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, głównie związane z rozwojem regionalnym.
Samorządy regionalne, gminne i powiatowe działają samodzielnie i niezależnie od siebie. Na szczeblu regionu występuje dualizm władzy.

Wyżej wymienione akty prawa polskiego podkreślają decentralizację władzy publicznej i delegują zadania z zakresu współpracy międzynarodowej na Samorząd Wojewódzki.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa ( Dz.U. 1998 Nr 9 poz. 576 z późn. zmianami, rozdzial VI, art. 75-77) w Rozdziale VI „Współpraca zagraniczna”, określa zadania i prawa samorządu województwa w obszarze współpracy zagranicznej.

Samorząd województwa może podejmować i prowadzić współpracę ze społecznościami regionalnymi innych państw, ale tylko zgodnie z prawem wewnętrznym Polski, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, a także w granicach zadań i kompetencji województwa.

Sejmik województwa uchwala „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”, które, zgodnie z ww. Ustawą , określają:

1) główne cele współpracy zagranicznej;

2) priorytety geograficzne przyszłej współpracy;

3) zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.

„Priorytety współpracy zagranicznej województwa” mogą być uchwalane a inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane tylko za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Uchwała Sejmiku Województwa oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej muszą być przesyłane przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Gminy i powiaty nawiązują współpracę zagraniczną swobodnie a uzyskanie zgody MSZ wymagane jest tylko w przypadku przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz.95 z późn. zmianami, art. 7 ust 1. pkt 20) oraz art. 84a) zalicza do zadań własnych gminy współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Dokumentem regulującym udział wszystkich polskich jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach i organizacjach międzynarodowych jest Ustawa z 15 wrzesnia 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych ( Dz.U.z 2000r., nr 91, poz.1009 z 2002r., nr 113, poz. 984, z późn. zmianami) . W świetle tej Ustawy zgody lub odmowy zgody na przystąpienie do takiego zrzeszenia udziela w drodze decyzji administracyjnej Minister właściwy do spraw zagranicznych. W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy celami polskiej polityki zagranicznej a polityką zrzeszenia minister właściwy do spraw zagranicznych może cofnąć zgodę na przystąpienie do tego zrzeszenia.

Organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego musi niezwłocznie przedłożyć właściwemu terytorialnie wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informację o przystąpieniu do zrzeszenia wraz z dokumentem świadczącym o członkostwie jednostki w zrzeszeniu, z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Natomiast minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które w poprzednim roku kalendarzowym przystąpiły do zrzeszenia, współtworzyły zrzeszenie lub z niego wystąpiły, oraz wykaz rozwiązanych zrzeszeń, do których jednostki te należały, wraz ze wskazaniem tych zrzeszeń.

Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce regulowana jest też ratyfikowanymi przez nasz kraj następującymi aktami prawa międzynarodowego:

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi z  dnia 21 maja 1980 roku, Dz.U. 1993 nr 61 poz. 287

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 roku Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607,

Europejska Karta Samorządu Regionalnego z 5 czerwca 1997 roku

Powinna również uwzględniać zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe, których wykaz znajduje się w Internetowej Bazie Traktatowej – http://www.traktaty.msz.gov.pl

Współpraca zagraniczna prowadzona przez polskie jednostki samorządu terytorialnego powinna być zgodna z odpowiednimi dokumentami strategicznymi na poszczególnych poziomach administracyjnych, a w szczególności z Priorytetami polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 oraz corocznymi Założeniami Polskiej Polityki zagranicznej.

Kalendarium

Październik 2019
PonWtŚrCzPtSobNdz
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

Galeria

Współpraca zagraniczna

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Zespól redakcyjny Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34A
tel. 41 341 69 14
faks 41 344 36 11
spwz@sejmik.kielce.pl
Projekt pn. “Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” w ramach konkursu “Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

realizacja: strony internetowe NET-atak.pl

F O R U M

Login:

Hasło:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!